fbpx

BRA ATT VETA

Betalning

Bokningen bekräftas med en bokningsavgift (delbetalning) på 1500:- vilken dras av från totalkostnaden för transporten. Observera att om bokningsavgiften inte är oss tillhanda inom utsatt tid så förbehåller vi oss rätten att boka av transporten. Totalkostnaden skall vara tillfullo betalad senast 10 dagar innan transporten utförs. Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgiften.

Kan man ta med egen musik?

Ja, varje limousine är utrustad med CD / DVD-spelare. Anslutning finns även via 3,5 mm minitele.

Kan man ta med egen dryck?

Vi får enligt Svensk lag inte tillhandahålla några alkoholhaltiga drycker men det går utmärkt att med egen dryck. Vi ser helst att det är någon typ av mousserande, vitt vin eller cider.

Hur många kan man åka i en limousine?

Våra förlängda limousiner tar åtta passagerare, enligt rådande regler gällande bil- och busstrafik. För information om antal passagerare i övriga fordon finns uppgifter vid presentationen av respektive fordon.

Kan man hyra en limousine utan chaufför?

Vi hyr endast ut limousiner med chaufför.

Går det bra om man själv önskar dekorera limousinen?

Vi har samarbete med en florist som hjälper oss med dekorationer i samband med bröllop och fester. Pris på offert.

Körtid

Tänk på att körtiden oftast blir något längre med limousine än med en vanlig personbil eftersom medelhastigheten är lägre.

Varför är limousiner gulskyltade?

Det betyder att limousinen är taxiregistrerad och att företaget innehar yrkestrafiktillstånd, det vill säga tillstånd att köra persontransporter mot betalning. I undantagsfall kan en limousine ha vita skyltar. Då har fordonet dispens för taxameterkravet från Transportstyrelsen och får endast utföra förbeställda transporter.

Att tänk på innan man bokar transport!

Innehavaren till fordonet måste inneha trafiktillstånd för att få utföra personbefordran mot betalning. Fordonet måste vara taxiregistrerat. Tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen. Bilägare som utför personbefordran mot betalning och saknar Transportstyrelsens tillstånd döms redan vid första tillfället till böter och i värsta fall fängelse upp till ett år. Värt att tänka på är också att fordonet  inte har taxiförsäkring, vilket krävs om bilägaren får betalt för transporten.

Person som anlitar ovanstående fordon blir automatiskt indragen i polisens utredning om nyttjande av bil i svart taxitrafik.
F-skattebevis gäller ej som tillstånd. Är ni osäkra på om er transport är laglig? Ta registreringsnummer på fordonet, namnet på bilägaren / företaget och kontrollera med Transportstyrelsen att tillstånd finns.

Fordonsfråga hos Transportstyrelsen

Beställaransvar

Utdrag ur Yrkestrafiklagen 2012:210 2 §
Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Fordonsfråga hos Transportstyrelsen

NÄR DU BOKAR HOS OSS VET DU ATT …
… företaget innehar yrkestrafiktillstånd.
… företag och fordon uppfyller myndigheternas krav för yrkesmässig trafik.
… alla chaufförer innehar taxiförarlegitimation.
… fordonen är taxiförsäkrade hos If.

VI STÅR FÖR …
… punktlighet.
… rena och snygga limousiner.
… välklädda och serviceinriktade chaufförer.
… trygga och säkra transporter.

Policy och bokningsvillkor

VÅR POLICY

Ni som anlitar oss skall känna till vår policy. Denna vill vi att ni efterföljer och uppmanar era kollegor och vänner att efterfölja. Den som bokat transporten är bokningsansvarig och anses vara den som skall informera alla i säll- skapet om vår policy. Om den inte efterföljs och olika extra kostnader uppstår är det den bokningsansvarige som är betalningsansvarig för detta.

Vår policy finns för att ni som färdas i våra limousiner ska få en underbar upplevelse och att våra limousiner skall kunna fortsätta leverera detta.

Några saker att INTE GÖRA …

 • Öppna dörren när limousinen stannat. Detta gör chauffören så att inga pinsamma och kostsamma situationer uppstår.
 • Repa lackeringen, medvetet eller omedvetet t.ex. lutande mot limousinen.
 • Knacka ej på rutor på in- eller utsida.
 • Stampa i golvet, även om musiken etc är medryckande!
 • Befinna sig ut genom fönster och ej heller kasta ut saker!
 • Spela musik på högsta volym.Några saker ATT GÖRA …

Några saker ATT GÖRA …

 • Var skötsamma och uppmärksamma så att vi kan fortsätta erbjuda våra limousinetjänster och så ni slipper betala dyra städnings- eller reparationsavgifter!
 • Egna drycker får medtas. Vi rekommenderar mousserande vin eller liknande. Vi andra önskemål kontakta oss.
 • Uppsök toalett innan er avfärd.
 • Skrik inte och speciellt inte åt andra.
 • Vänta alltid på att dörren öppnas av vår chaufför!

VILLKOR VID BOKNING

Vid bokning av våra tjänster gäller följande, förutom svensk lag om avtal och aktuella försäkringsvillkor.

 • Bokningen bekräftas med en bokningsavgift (delbetalning) på 1500:- vilken dras av från totalkostnaden för transporten. Observera att om bokningsavgiften inte är oss tillhanda inom utsatt tid så förbehåller vi oss rätten att boka av transporten. Totalkostnaden skall vara tillfullo betalad senast 10 dagar innan transporten utförs. Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgiften.
 • Skadegörelse som personer i sällskapet eller i deras direkta närhet orsakar på eller inuti fordonet som används för tjänstens utförande, ansvarar kundens bokningsansvarige för i sin helhet.
 • Vid nedskräping som ej kan anses vara av normal karaktär kommer kostnad för rekonditionering att debiteras. Skulle skadegörelse eller nedskräpning vara av så allvarlig art att vi blir tvungna att ställa in andra förbokade transporter kommer stilleståndskostnad att debiteras med samma belopp som den förbokade transporten skulle debiterats.
 • Anses någon passagerare vara allt för berusad förbehåller vi oss rätten att avvisa denna person, detta gäller även under pågående körning.
 • Bokningsansvarig anses vara den som bokat tjänsten om inte annat överenskommits. Bokningsansvarig åtar sig ansvaret att hålla ordning på sällskapets deltagare och har i och med bokningen förstått innebörden av dessa villkor.

Ladda ner som pdf